Uw bijzonderheden en wensen identificeren

Elke situatie heeft specifieke kenmerken. We willen u dan ook in alle vertrouwelijkheid oplossingen op maat bieden. Daarom willen we in eerste instantie kennismaken met u en uw specifieke situatie. Dit onderhoud is vrijblijvend. Het laat ons toe om de fiscale optimalisatie die in uw situatie mogelijk is te identificeren om:
  • U een meerwaarde te kunnen bieden
  • Een kwalitatieve service te kunnen verlenen
Indien uit dit eerste onderhoud blijkt dat we geen werkelijke meerwaarde voor u kunnen leveren, zullen we ons beperken tot het geven van enkele nuttige tips, vrij van enige kost.
.01
Analyse
.02
Begeleiding
.03
Oplossingen

Opvolging op lange termijn

Gezien fiscaliteit in voortdurende beweging is, verzekeren we de opvolging van de situatie van onze klanten jaar na jaar. Uw situatie dient regelmatig kritisch te worden bekeken. We gaan telkens na of alle doorgevoerde oplossingen nog steeds up-to-date zijn. Deze opvolging maakt essentieel deel uit van de samenwerking.

 

Duur van onze tussenkomst

Elke fiscale situatie is verschillend en vereist maatwerk. We menen echter dat uw dossier in concrete oplossingen moet resulteren binnen de 10 à 12 maanden.
Sommige situaties hebben complexere deelgebieden die op korte termijn niet opgelost kunnen worden. Daarom bieden we u een opvolging in de toekomst aan. Die jaarlijkse opvolging laat ons toe om:
  • U in de toekomst te blijven bijstaan.
  • Samen te werken op lange termijn.