Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Principe: registratie van vastgoedschenkingen in België

Ter herinnering: de schenking van een onroerend goed moet in België verplicht geregistreerd worden.  Daarentegen moet de schenking van een onroerend goed dat gelegen is het buitenland niet verplicht geregistreerd worden in België 

Schenking van een onroerend goed: regel van progressiviteit gedurende drie jaar

Bij een schenking van onroerende goederen zijn de schenkingsrechten progressief in schijven. Dit betekent hoe hoger het bedrag van de schenking, hoe hoger de toepasselijke tarieven.
 
Schenkingsrechten in Vlaanderen - Onroerende goederen
Schijven
                       
Tarief rechte lijn en echtgenoot Tarief niet in rechte lijn
0 € - 150.000 € 3 % 10%
150.000 € - 250.000 € 9 % 20%
250.000 € - 450.000 € 18 % 30%
Meer dan 450.000 € 27 % 40%


Om te ontsnappen aan de progressieve tarieven van de schenkbelasting die van toepassing zijn op schenkingen van onroerende goederen, is het aangewezen voor de schenker om de waarde van de schenking te beperken tot de maximumwaarde van de eerste schijf. Dit wordt ook wel eens het “salamiprincipe” genoemd. Door verscheidene versneden schenkingen te doen kan de schenker er voor zorgen dat hij telkens de laagste schijf aan schenkbelasting moet betalen en niet onderworpen is aan de progressieve tarieven.

Er is ook een specifieke regel omtrent de cumulatie van onroerende goederen. Bij dergelijke schenkingen wordt er rekening gehouden met de waarde van de andere schenkingen van onroerende goederen die hebben plaatsgevonden de afgelopen drie jaar tussen dezelfde personen. Wanneer er een schenking gebeurt van onroerende goederen binnen de drie jaar nadat er reeds een andere schenking plaatsvond van onroerende goederen tussen dezelfde personen, dan zal de nieuwe schenking worden belast aan de hogere tarieven. Dit wordt ook het mechanisme van de “progressieve reserve” genoemd.

Tot op vandaag worden enkel schenkingen van onroerende goederen in België in aanmerking genomen voor de berekening van de progressieve reserve. In het buitenland gelegen onroerende goederen waren daarvoor uitgesloten. Dit zou inhouden dat u onroerende goederen die gelegen zijn in het buitenland kan schenken zonder dat dit tot een verhoging van de schenkbelasting leidt die in België verschuldigd zou zijn in geval u onroerend vermogen schenkt dat in België gelegen is.

Wijziging van de Vlaamse Wetgever: integratie van gebouwen in het buitenland in de berekening van de progressiviteit

Op dit moment heeft de Vlaamse wetgever aangegeven dat de schenking van een onroerend goed in het buitenland, uitgevoerd tussen dezelfde partijen, voorafgegaan aan een schenking van een onroerend goed gelegen in België binnen de drie jaar, moet worden onderworpen aan de progressiviteit van de schenkbelastingOok al moet deze schenking van een buitenlands onroerend goed niet verplicht geregistreerd worden in België.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de schenking van uw bezittingen die in het buitenland gelegen zijn een invloed zal hebben op de schenkingsrechten die in België verschuldigd zijn op Belgische onroerende schenkingen.  

In de praktijk

De wetswijziging drukt de noodzaak uit om tijdig stappen te ondernemen om uw vermogen te organiseren. Om op een zo interessant mogelijke manier de progressiviteit van de schenkbelasting te verminderen, is het noodzakelijk om de schenkingen van uw onroerend goed dat gelegen is in België of in het buitenland zo veel mogelijk te spreiden in de tijd (met inachtname van de periode van 3 jaar).

Uiteraard dient er bij dergelijke schenkingen rekening te worden gehouden met uw persoonlijke situatie en is een grondige analyse noodzakelijk.

Alice Compère
Jurist Fiscalist bij Pareto
28/06/2019

Inbreng van vastgoed in uw vennootschap: welke belasting bent u verschuldigd?

Wanneer een onroerend goed wordt ingebracht in een vennootschap zal, afhankelijk van de omstandigheden, het verkooprecht verschuldigd zijn.
28/06/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

Iedereen denkt er wel eens over na als men een dagje ouder wordt, successieplanning. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen op een correcte, fiscaalvriendelijke manier terecht komt bij mijn naasten? Het meest voor de hand liggende antwoord is voor de Belg tot op heden nog steeds een schenking.
28/05/2019

PARETO en Minister Geens aan de K.U.L.

Op dinsdagavond 30 april organiseerde Pareto in samenwerking met de Faculteit Rechten KUL, een memorabele klantenavond in het gezelschap van minister Koen Geens, vice-rector Bart Raymaekers en een selectie geïnteresseerden in de gerenommeerde Faculty Club van de KU Leuven.