Terugkeer van de volatiliteit op de markten

Terugkeer van de volatiliteit op de markten

De huidige correctie zal naar verwachting in tijd en omvang beperkt blijven. Deze beweging is gezond en kan sommige luchtbellen laten leeglopen of overdreven optimisme neutraliseren. De financiële markten noteren terug op het niveau van december. In deze context van angst blijven de fundamenten echter goed georiënteerd. Wereldwijde groei is nog steeds voorspeld in 2018.
De recente daling van de wereldwijde aandelenmarkten is het gevolg van een stijging van de langetermijnrente, aangedreven door een stijging van de inflatieverwachtingen. Deze stijging is het gevolg van extra creatie van jobs in de VS, die een stijging van het gemiddelde uurloon in januari laten zien met 2,9%. De Amerikaanse Federal Reserve zou sneller dan verwacht de rente kunnen verhogen om het risico op verhitting van 's werelds grootste economie te vermijden.
 
Deze renteverhoging alsook het aanscherpen van het monetaire beleid van de centrale banken werden verwacht en zijn noodzakelijk.De euforie op de beurzen sinds begin dit jaar was onhoudbaar. Iedereen was aan het wachten op een dergelijke correctie. Eén onzekerheid: het moment! De rentetarieven en de negatieve gevolgen voor de wereldeconomie moeten wel van nabij worden gevolgd, alsook de overheidsschuld. 

Naar onze mening zal het jaar 2018 veel volatieler zijn dan 2017 en deze volatiliteit lijkt de kern te vormen van de correctie van de markten. Als bewijs evolueerde de VIX-index, algemeen bekend als de angstindex, van 13 naar 49, om te eindigen op 37 na één maand. De waargenomen angst vertaalt zich op de aandelenmarkten. De obligatiemarkten blijven relatief rustig. Dit bevestigt dat beleggers zich geen zorgen maken over de winstvooruitzichten van bedrijven. Goud blijft stabiel en toont de oppervlakkingheid van de nervositeit bij investeerders.

​In deze context lijkt de correctie tijdelijk en leidt deze niet tot fundamentele wijzigingen in onze portefeuilles.
20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.