Terugkeer van de volatiliteit op de markten

De huidige correctie zal naar verwachting in tijd en omvang beperkt blijven. Deze beweging is gezond en kan sommige luchtbellen laten leeglopen of overdreven optimisme neutraliseren. De financiële markten noteren terug op het niveau van december. In deze context van angst blijven de fundamenten echter goed georiënteerd. Wereldwijde groei is nog steeds voorspeld in 2018.
De recente daling van de wereldwijde aandelenmarkten is het gevolg van een stijging van de langetermijnrente, aangedreven door een stijging van de inflatieverwachtingen. Deze stijging is het gevolg van extra creatie van jobs in de VS, die een stijging van het gemiddelde uurloon in januari laten zien met 2,9%. De Amerikaanse Federal Reserve zou sneller dan verwacht de rente kunnen verhogen om het risico op verhitting van 's werelds grootste economie te vermijden.
 
Deze renteverhoging alsook het aanscherpen van het monetaire beleid van de centrale banken werden verwacht en zijn noodzakelijk.De euforie op de beurzen sinds begin dit jaar was onhoudbaar. Iedereen was aan het wachten op een dergelijke correctie. Eén onzekerheid: het moment! De rentetarieven en de negatieve gevolgen voor de wereldeconomie moeten wel van nabij worden gevolgd, alsook de overheidsschuld. 

Naar onze mening zal het jaar 2018 veel volatieler zijn dan 2017 en deze volatiliteit lijkt de kern te vormen van de correctie van de markten. Als bewijs evolueerde de VIX-index, algemeen bekend als de angstindex, van 13 naar 49, om te eindigen op 37 na één maand. De waargenomen angst vertaalt zich op de aandelenmarkten. De obligatiemarkten blijven relatief rustig. Dit bevestigt dat beleggers zich geen zorgen maken over de winstvooruitzichten van bedrijven. Goud blijft stabiel en toont de oppervlakkingheid van de nervositeit bij investeerders.

​In deze context lijkt de correctie tijdelijk en leidt deze niet tot fundamentele wijzigingen in onze portefeuilles.
01/07/2020

Onze actie 'SAMEN'

We willen onze klanten danken die reeds aan deze actie hebben deelgenomen. Het doet ons plezier nieuwe klanten via jullie te mogen verwelkomen. Dankzij jullie inzet en het bijhorende succes zijn we blij te mogen meedelen dat we deze actie verderzetten.
30/06/2020

Vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting/successierechten in de drie gewesten

De gezinswoning of de ‘gezamenlijke hoofdverblijfplaats’ geniet een vrijstelling in de erfbelasting/successierechten in de drie Gewesten in ons land in hoofde van de langstlevende echtgenoot/partner. De voorwaarden en praktische uitwerking ervan verschillen echter in de verscheidene regio’s. 
26/06/2020

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020: nieuwigheden en aandachtspunten

De deadline voor de indiening van de aangifte personenbelasting komt alweer dichterbij. Naar aanleiding hiervan informeren we u over de indieningstermijnen, geven we de nieuwigheden mee en wijzen we u op enkele aandachtspunten.