Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

Na een heropleving in oktober, die gedreven werd door verschillende factoren die de markten vertrouwen inboezemden, zijn de markten in december 2015 en voornamelijk sinds begin 2016 zwaar onderuit gegeaan.
 
De fout van…?
 • Begin december heeft de Europese Centrale bank zijn aangekondigde maatregelen ter stimulatie van de Europese economie genomen. De beurzen reageerden negatief op de genomen maatregelen, aangezien deze voor de markt te berperkt waren.
 • De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft half december beslist om de rente te verhogen. Deze verhoging werd al langer verwacht en bevestigt de goede cijfers, waaronder deze van de werkgelegenheid in Amerika.
 • China heeft recent zijn munt nogmaals gedevalueerd waardoor de Chinese en andere beurzen wereldwijd sterk gedaald zijn.
 • De olieprijs blijft verder dalen door het overaanbod en de dalende groeiverwachtingen van China.

De indexen in 2015 ?

Het is belangrijk om weten dat de, al dan niet, positieve prestaties voornamelijk in het eerste trimester gerealiseerd zijn.
 • Aandelenindexen
  • MSCI World: -1,8%
  • S&P 500 (USA): 1,4%
  • Stoxx 50 (Europa): 4,07%
  • MSCI emerging (opkomende markten): -14,8%
 • Obligatieindexen
  • 7-10 jaar USA: 2,1%
  • 7-10 jaar Duitsland: 0,9%
 • Grondtsoffen: -15,2%
 • Goud: -10,6%
 • Olie: -36%

Begin 2016?
 
De voorziene volatiliteit in 2016 heeft de eerste weken reeds de zenuwen van de beleggers op de proef gesteld. In de nasleep van dalende Chinese beurzen en de verdere daling van de olieprijs, zijn de andere indexen 2016 sterk negatief begonnen (cijfers op 15 januari, bron: Bloomberg):
 • Aandelenindexen
  • MSCI World: -8,93%
  • S&P 500 (USA): -8%
  • Stoxx 50 (Europa): -9,97%%
  • MSCI emerging (opkomende markten): -11,6%
 
De mening van de beheerders?
 
De meederheid van de beheerders blijven optimistisch voor het vervolg van 2016. Sterker nog, de huidige neerwaartse trend lijkt overdreven, gezien de algemene economische situatie. Zoals reeds vermeld zijn de jobcijfers uit Amerika positief en lijkt de Yuan zich te gaan stabiliseren. In tussentijd is er wat angst in de markt geslopen en sommigen voorspellen een nieuw 2008. Onze menig is dat de economische situatie vandaag sterk afwijkt dan deze van 2008:
 • De banken hebben een betere financiële situatie
 • De balansen van de bedrijven zijn fundamenteel sterker
 • Veel bedrijven gaan profiteren van de huidige lage olieprijzen
 
Wij geloven dan ook, afgezien van een geopolitieke situatie, dat de volgende maanden een sterk heropleving van de beurzen tot de mogelijkheden behoort.

Wij zijn van mening dat er op dit moment niet gepanikeerd dient te worden en dat geduld welkom is in deze moeilijke tijden.
20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.