Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

Na een heropleving in oktober, die gedreven werd door verschillende factoren die de markten vertrouwen inboezemden, zijn de markten in december 2015 en voornamelijk sinds begin 2016 zwaar onderuit gegeaan.
 
De fout van…?
 • Begin december heeft de Europese Centrale bank zijn aangekondigde maatregelen ter stimulatie van de Europese economie genomen. De beurzen reageerden negatief op de genomen maatregelen, aangezien deze voor de markt te berperkt waren.
 • De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft half december beslist om de rente te verhogen. Deze verhoging werd al langer verwacht en bevestigt de goede cijfers, waaronder deze van de werkgelegenheid in Amerika.
 • China heeft recent zijn munt nogmaals gedevalueerd waardoor de Chinese en andere beurzen wereldwijd sterk gedaald zijn.
 • De olieprijs blijft verder dalen door het overaanbod en de dalende groeiverwachtingen van China.

De indexen in 2015 ?

Het is belangrijk om weten dat de, al dan niet, positieve prestaties voornamelijk in het eerste trimester gerealiseerd zijn.
 • Aandelenindexen
  • MSCI World: -1,8%
  • S&P 500 (USA): 1,4%
  • Stoxx 50 (Europa): 4,07%
  • MSCI emerging (opkomende markten): -14,8%
 • Obligatieindexen
  • 7-10 jaar USA: 2,1%
  • 7-10 jaar Duitsland: 0,9%
 • Grondtsoffen: -15,2%
 • Goud: -10,6%
 • Olie: -36%

Begin 2016?
 
De voorziene volatiliteit in 2016 heeft de eerste weken reeds de zenuwen van de beleggers op de proef gesteld. In de nasleep van dalende Chinese beurzen en de verdere daling van de olieprijs, zijn de andere indexen 2016 sterk negatief begonnen (cijfers op 15 januari, bron: Bloomberg):
 • Aandelenindexen
  • MSCI World: -8,93%
  • S&P 500 (USA): -8%
  • Stoxx 50 (Europa): -9,97%%
  • MSCI emerging (opkomende markten): -11,6%
 
De mening van de beheerders?
 
De meederheid van de beheerders blijven optimistisch voor het vervolg van 2016. Sterker nog, de huidige neerwaartse trend lijkt overdreven, gezien de algemene economische situatie. Zoals reeds vermeld zijn de jobcijfers uit Amerika positief en lijkt de Yuan zich te gaan stabiliseren. In tussentijd is er wat angst in de markt geslopen en sommigen voorspellen een nieuw 2008. Onze menig is dat de economische situatie vandaag sterk afwijkt dan deze van 2008:
 • De banken hebben een betere financiële situatie
 • De balansen van de bedrijven zijn fundamenteel sterker
 • Veel bedrijven gaan profiteren van de huidige lage olieprijzen
 
Wij geloven dan ook, afgezien van een geopolitieke situatie, dat de volgende maanden een sterk heropleving van de beurzen tot de mogelijkheden behoort.

Wij zijn van mening dat er op dit moment niet gepanikeerd dient te worden en dat geduld welkom is in deze moeilijke tijden.
01/10/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

Iedereen denkt er wel eens over na als men een dagje ouder wordt, successieplanning. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen op een correcte, fiscaalvriendelijke manier terecht komt bij mijn naasten? Het meest voor de hand liggende antwoord is voor de Belg tot op heden nog steeds een schenking.
30/09/2019

Nieuwe beslissing van Vlabel inzake de behandeling van oude bedingen van aanwas

Het beding van aanwas is een veelbesproken onderwerp sinds het Vlaamse Gewest de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten heeft overgenomen van de FOD Financiën ingevolge de zesde staatshervorming. Sindsdien zijn er tal van standpunten en voorafgaande beslissingen verschenen omtrent dit onderwerp.
30/09/2019

Compenserende schuldvorderingen toekennen via globale erfovereenkomst: schenkbelasting aan tarieven in rechte lijn of zijlijn?

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 is het  mogelijk om op voorhand afspraken omtrent de afhandeling van je nalatenschap met je echtgeno(o)t(e) en familie (kinderen/kleinkinderen) vast te leggen in een globale erfovereenkomst of het zogenaamde ‘familiepact’.