Een geïntegreerde benadering

Het optimum van Pareto is bereikt wanneer we een aspect van uw financiële situatie niet meer kunnen verbeteren zonder een ander te schaden. Het doel is het bereiken van het optimum van Pareto. We zijn ervan overtuigd dat enkel een globale benadering omvangrijke optimalisaties met zich meebrengt. Pareto wenst de coördinator van uw vermogen te zijn. Om dit te bereiken dienen we de 4 grote pijlers (Inkomen, Pensioen, Vermogen en Nalatenschap) te integreren en te analyseren:
Nalatenschap

Iedere situatie heeft eigen karakteristieken, verwachtingen en prioriteiten. Successieplanning vereist maatwerk, geval per geval te analyseren. Ze moet in functie van uw wensen en doelstellingen worden bestudeerd.

Wij hechten bijzonder veel belang aan het vinden van het juiste evenwicht tussen de successierechten en de bescherming van de schenkers.

Zowel het privévermogen als het familiebedrijf zullen in een successieplanning benaderd worden.

De successierechten zijn maar één luik van de nalatenschapsproblematiek. Veel andere vragen stellen zich bij de overdracht van uw vermogen. Dat is de reden waarom wij onze klanten aanbevelen om hun nalatenschap op voorhand te regelen.

Over nalatenschap spreken is niet makkelijk of aangenaam evenwel is het een noodzakelijke stap teneinde het volgende te voorkomen:

 • Toekomstige ruzies tussen de erfgenamen
 • Zware successierechten

Onze prioriteit is besparing op de successierechten en gemoedsrust voor de toekomst. Zo verzekert u het behoud en de duurzame groei van uw vermogen.

analyse

 • Successieberekening
 • Huwelijkscontract / testament
 • Bescherming van de echtgenoot / de kinderen
 • Successie van het familiebedrijf

Optimalisatie

 • Successieplanning van:
  • Privé vermogen
  • Familiebedrijf
 • Beperking van rechten via specifieke technieken
 • Bescherming en sereniteit

Een globale benadering is noodzakelijk

Het is ondenkbaar om één aspect van uw situatie te onderzoeken zonder het geheel grondig te analyseren.

Hiertoe wensen we u op financieel en menselijk vlak te begeleiden.
Dit vertaalt zich in:
 • Een vertrouwelijke analyse op maat (huidige situatie): hieruit volgt een overzicht en een concreet actieplan.
 • Gesprekken vinden plaats bij u thuis of bij ons op kantoor: hierbij lichten we onze adviezen toe (voor- en nadelen).
 • We begeleiden u in alle transparantie naar oplossingen en zorgen voor de nodige opvolging binnen een duurzame langetermijnrelatie: dit geeft u gemoedsrust (gewenste situatie).

Planning: uw levensplan!

Uw situatie verdient een persoonlijke aanpak. We leven in een dynamische omgeving. Enkele belangrijke actuele thema’s zijn de veroudering van de Belgische bevolking, het pensioensysteem dat zwaar onder druk staat, een steeds wijzigend economisch beleid vanuit de overheid. Meer dan ooit moet u fiscale en financiële maatregelen treffen en begeleid worden door een vertrouwenspersoon. U bent omringd door verschillende raadgevers maar deze werken niet altijd op een onafhankelijke wijze of hebben geen globale kijk op uw situatie.

We werken samen met een aantal van uw gebruikelijke raadgevers (accountant, notaris, …) waarbij wij een rol wensen op te nemen van:
 • Architect die een globale kijk op uw situatie heeft.
 • Financiële vertrouwenspersoon.
 • Tussenpersoon voor de gekozen oplossingen.
 • Coördinator van uw vermogen.