Een geïntegreerde benadering

Het optimum van Pareto is bereikt wanneer we een aspect van uw financiële situatie niet meer kunnen verbeteren zonder een ander te schaden. Het doel is het bereiken van het optimum van Pareto. We zijn ervan overtuigd dat enkel een globale benadering omvangrijke optimalisaties met zich meebrengt. Pareto wenst de coördinator van uw vermogen te zijn. Om dit te bereiken dienen we de 4 grote pijlers (Inkomen, Pensioen, Vermogen en Nalatenschap) te integreren en te analyseren:
Vermogen

Beleggen van vermogen is een steeds complexere kunst. De wijze waarop men zijn middelen belegt is vaak geïnspireerd door emotionele of arbitraire factoren die niet altijd rekening houden met de risico’s en de werkelijke noden. Door uw behoeften te plannen en te becijferen bepalen wij samen met u de best mogelijke bestemming van uw vermogen. Dit in functie van rationele criteria zoals bescherming, belastingdruk en rendement van uw investeringen.

Voor ons zijn twee criteria essentieel voor een gezond beheer :

 • Fiscaliteit met als perspectief het realiseren van een beter rendement
 • Spreiding met als objectief het bekomen van een grotere zekerheid

Uw vermogen op een fiscaal gespreide en voordelige manier beheren is één van onze doelstellingen bij de begeleiding.

Onze onafhankelijkheid laat ons toe u te begeleiden naar roerende en onroerende structuren. De fiscale druk verlagen, legale financiële structuren kiezen, rekening houdend met:

 • uw familiale situatie
 • uw huidige en toekomstige behoeften
 • uw successieplanning

zullen u toestaan om uw familiaal vermogen te beschermen tegen fiscale druk.

analyse

 • Roerend en onroerend vermogen
 • Fiscale druk op uw beleggingen
 • Veiligheid
 • Risico

Optimalisatie

 • Evenwicht tussen roerend en onroerend vermogen
 • Fiscale optimalisatie van uw beleggingen
 • Tussenpersoon voor de gekozen oplossingen
 • Spreiding van uw investeringen

Een globale benadering is noodzakelijk

Het is ondenkbaar om één aspect van uw situatie te onderzoeken zonder het geheel grondig te analyseren.

Hiertoe wensen we u op financieel en menselijk vlak te begeleiden.
Dit vertaalt zich in:
 • Een vertrouwelijke analyse op maat (huidige situatie): hieruit volgt een overzicht en een concreet actieplan.
 • Gesprekken vinden plaats bij u thuis of bij ons op kantoor: hierbij lichten we onze adviezen toe (voor- en nadelen).
 • We begeleiden u in alle transparantie naar oplossingen en zorgen voor de nodige opvolging binnen een duurzame langetermijnrelatie: dit geeft u gemoedsrust (gewenste situatie).

Planning: uw levensplan!

Uw situatie verdient een persoonlijke aanpak. We leven in een dynamische omgeving. Enkele belangrijke actuele thema’s zijn de veroudering van de Belgische bevolking, het pensioensysteem dat zwaar onder druk staat, een steeds wijzigend economisch beleid vanuit de overheid. Meer dan ooit moet u fiscale en financiële maatregelen treffen en begeleid worden door een vertrouwenspersoon. U bent omringd door verschillende raadgevers maar deze werken niet altijd op een onafhankelijke wijze of hebben geen globale kijk op uw situatie.

We werken samen met een aantal van uw gebruikelijke raadgevers (accountant, notaris, …) waarbij wij een rol wensen op te nemen van:
 • Architect die een globale kijk op uw situatie heeft.
 • Financiële vertrouwenspersoon.
 • Tussenpersoon voor de gekozen oplossingen.
 • Coördinator van uw vermogen.