Over Pareto

"Het optimum van Pareto kan worden omschreven als een toestand waarin men de situatie van een individu niet verder kan verbeteren zonder deze van een andere negatief te beïnvloeden."

We brengen uw wensen en belangen in kaart en zijn pas tevreden wanneer het resultaat rekening houdt met uw economische en familiale situatie alsook aangepaste oplossingen aan uw verwachtingen koppelt.

Missie

Steunend op onze technische en commerciële ervaring, en bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, begeleiden we onze klanten in het onderzoek naar een globale financiële optimalisatie rond volgende elementen:
 • Fiscaliteit
 • Pensioen
 • Vermogen
 • Nalatenschap

Visie

Pareto is een objectieve, transparante en ethische speler,
actief in België, die beoogt om:
 • U een overzicht te bezorgen over uw financiën.
 • Duidelijke, nauwkeurige en praktische oplossingen (of makkelijk uitvoerbaar) te bieden.
 • Zijn klanten in het kader van een langetermijnsamenwerking te begeleiden.
 • Door zijn klanten gewaardeerd te worden voor zijn betrouwbare, duidelijke en concurrentiële oplossingen.
 • Hooggekwalificeerde partners en beheerders aan te reiken.
 • Zich door hooggekwalificeerde medewerkers te laten omringen.

We geloven in waarden zoals:
 • Ethisch gedrag: integriteit en eerlijkheid.
 • Klantenservice steunend op wederzijds vertrouwen.
 • Relaties en begeleiding op lange termijn en dus meer dan een « one shot ».
 • Teamspirit o.a. ter bevordering van het delen van praktische kennis.

Onze waarden

P rotection
P rotection
A ssistance
R eturn
E thics
T ransparency
O ptimum van Pareto
Uw vermogen beschermen, behouden en duurzaam laten groeien is onze prioriteit. Te vaak wordt uw financiële toekomst op korte termijn geprojecteerd. Slechts een planning op maat van uw situatie zal toelaten om uw lange termijn doelstellingen te verwezenlijken.
Eens de analyse gerealiseerd, wensen wij u verder te begeleiden. Dit gebeurt via individuele samenkomsten met u in het kader van het realiseren van uw fiscale, financiële en menselijke doelstellingen. Dit vereist luisterbereidheid, empathie en identificatie van uw behoeften op elk ogenblik. Het is een cruciale waarde bij Pareto. Op eender welk moment zijn we bereid om u te dienen.
De analyse van uw dossier moet een betekenisvolle meerwaarde genereren dankzij de implementatie van fiscale adviezen. We willen u een grote toegevoegde waarde bieden en gemoedsrust brengen.
Uw vertrouwen eerbiedigen en verdienen is gelijk aan handelen in alle vertrouwelijkheid en in uw belang. En dit op lange termijn. Uw tevredenheid is de maatstaf voor ons succes. Wij adviseren onze eigen familie en vrienden. Dit blijft naar onze mening het beste bewijs van de ernst en de integriteit van Pareto.
Alle oplossingen die voor u worden uitgewerkt moeten transparant zijn. We geven u toegang tot alle oplossingen van de verschillende geïmplementeerde fiscale systemen en van hun consequenties. Op voorhand. Deze open communicatie zal u gemoedsrust en vertrouwen geven.
Het optimum van Pareto kan worden omschreven als een toestand waarin men de situatie van één van de vier pijlers van de financiële en fiscale plan niet verder kan verbeteren zonder deze van een andere pijler negatief te beïnvloeden. Inderdaad, eens alle fiscale oplossingen zijn geïmplementeerd en uitgeput binnen de 4 domeinen (inkomen-pensioen-vermogen-successie), is onze missie volbracht.

Raad van bestuur

 • Diederik Vandendriessche
  Vennoot
  Doctor in de Rechten
  resume
 • Geoffroy de Pierpont
  Vennoot
  resume
 • Corentin Minne
  Vennoot
  resume
 • Vincent Garitte
  Vennoot
  resume
 • Koen Lamberts
  Vennoot
  resume
 • Prof. dr. Frank Fleerackers
  Bestuurder
  resume
 • AndrĂ© de Pierpont
  Bestuurder
  resume
 • Bruno Lemaire
  Bestuurder
  resume

Team

FINANCIAL CONSULTANTS

Laurent Blaise - Financial Consultant
François Cheuvart – Financial Consultant
Laszlo Claeys - Financial Consultant
Sander De Mey – Financial Consultant
Julien Hanlet- Financial Consultant 
Benjamin Ingelrest – Financial Consultant
Thijs Keenen – Financial Consultant
Giel Van Den Abbeele – Financial Consultant
Gian Schamp – Financial Consultant
Benjamin Mathieu – Financial Consultant
Gauthier Ramaekers – Financial Consultant
Louis Teirlinck – Financial Consultant
Maïté Brouns – Financial Consultant

SALES & MARKETING

Hadewich Vandendriessche – Communication Manager
Naoual Aissar - Marketing assistant administration
Rafael BeerMarketing assistant logistics
Anne Clinckart- Marketing assistant calling
Séverine Vériter – Marketing coordinator FR
Sarah Spannenburg- Marketing coordinator NL
Michaël Reymenans - Marketing assistant calling

 

JURIDISCHE DIENST

Thomas Roelands –  Manager – Jurist & Fiscalist
Simon Boon – Jurist
Florian Nelis - Jurist&notariaat
Sofie Ceulemans – Juriste
Alice Compère – Juriste & Fiscaliste
Maureen Vanfraechem – Juriste & Notariaat
Olivier Doms – Juriste & fiscaliste

CLIENT SUPPORT

Tom Goossens –  Manager client support
Naoual Aissar – Client support
Laurence Degrève – Client support
Adrien Pirlot – Client support & Jurist
Koen Voets –  Client support
Sophie Maegerman  –  Client support
Cathy Steens  –  Client support
Grace Lelo-Tshiyoyi –  Client support