Over Pareto

"Het optimum van Pareto kan worden omschreven als een toestand waarin men de situatie van een individu niet verder kan verbeteren zonder deze van een andere negatief te beïnvloeden."

We brengen uw wensen en belangen in kaart en zijn pas tevreden wanneer het resultaat rekening houdt met uw economische en familiale situatie alsook aangepaste oplossingen aan uw verwachtingen koppelt.

Missie

Steunend op onze technische en commerciële ervaring, en bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, begeleiden we onze klanten in het onderzoek naar een globale financiële optimalisatie rond volgende elementen:
 • Fiscaliteit
 • Pensioen
 • Vermogen
 • Nalatenschap

Visie

Pareto is een objectieve, transparante en ethische speler,
actief in België, die beoogt om:
 • U een overzicht te bezorgen over uw financiën.
 • Duidelijke, nauwkeurige en praktische oplossingen (of makkelijk uitvoerbaar) te bieden.
 • Zijn klanten in het kader van een langetermijnsamenwerking te begeleiden.
 • Door zijn klanten gewaardeerd te worden voor zijn betrouwbare, duidelijke en concurrentiële oplossingen.
 • Hooggekwalificeerde partners en beheerders aan te reiken.
 • Zich door hooggekwalificeerde medewerkers te laten omringen.

We geloven in waarden zoals:
 • Ethisch gedrag: integriteit en eerlijkheid.
 • Klantenservice steunend op wederzijds vertrouwen.
 • Relaties en begeleiding op lange termijn en dus meer dan een « one shot ».
 • Teamspirit o.a. ter bevordering van het delen van praktische kennis.

Onze waarden

P rotection
P rotection
A ssistance
R eturn
E thics
T ransparency
O ptimum van Pareto
Uw vermogen beschermen, behouden en duurzaam laten groeien is onze prioriteit. Te vaak wordt uw financiële toekomst op korte termijn geprojecteerd. Slechts een planning op maat van uw situatie zal toelaten om uw lange termijn doelstellingen te verwezenlijken.
Eens de analyse gerealiseerd, wensen wij u verder te begeleiden. Dit gebeurt via individuele samenkomsten met u in het kader van het realiseren van uw fiscale, financiële en menselijke doelstellingen. Dit vereist luisterbereidheid, empathie en identificatie van uw behoeften op elk ogenblik. Het is een cruciale waarde bij Pareto. Op eender welk moment zijn we bereid om u te dienen.
De analyse van uw dossier moet een betekenisvolle meerwaarde genereren dankzij de implementatie van fiscale adviezen. We willen u een grote toegevoegde waarde bieden en gemoedsrust brengen.
Uw vertrouwen eerbiedigen en verdienen is gelijk aan handelen in alle vertrouwelijkheid en in uw belang. En dit op lange termijn. Uw tevredenheid is de maatstaf voor ons succes. Wij adviseren onze eigen familie en vrienden. Dit blijft naar onze mening het beste bewijs van de ernst en de integriteit van Pareto.
Alle oplossingen die voor u worden uitgewerkt moeten transparant zijn. We geven u toegang tot alle oplossingen van de verschillende geïmplementeerde fiscale systemen en van hun consequenties. Op voorhand. Deze open communicatie zal u gemoedsrust en vertrouwen geven.
Het optimum van Pareto kan worden omschreven als een toestand waarin men de situatie van één van de vier pijlers van de financiële en fiscale plan niet verder kan verbeteren zonder deze van een andere pijler negatief te beïnvloeden. Inderdaad, eens alle fiscale oplossingen zijn geïmplementeerd en uitgeput binnen de 4 domeinen (inkomen-pensioen-vermogen-successie), is onze missie volbracht.
< Terug naar overzicht
Geoffroy de Pierpont
Vennoot
Na een licentiaatsopleiding in economische wetenschappen en management aan de IAG (UCL) te hebben genoten, verwierf Geoffroy de Pierpont 5 jaar ervaring als financial planner. Tijdens deze periode adviseerde hij meer dan 200 families bij de optimalisatie van hun situatie. Op heden vervolledigt hij zijn opleiding met een master in vermogensbeheer aan ICHEC. Vennoot bij Pareto begeleidt hij U persoonlijk bij uw financiële en fiscale planning.

Team

FINANCIAL CONSULTANTS

Jean-François Berckmans - Financial Consultant
Laurent Blaise - Financial Consultant
François Cheuvart – Financial Consultant
Laszlo Claeys - Financial Consultant
Simon De Gauquier - Financial Consultant
Laurens Desmedt - Financial Consultant
Julien Hanlet- Financial Consultant 
Benjamin Ingelrest - Financial Consultant
Thijs Keenen – Financial Consultant
Louis Teirlinck – Financial Consultant
Anthony Vandenbossche – Financial Consultant
Wout Segers - Financial Consultant


SALES & MARKETING

Hadewich Vandendriessche – Head Marketing Manager
Séverine Vériter – Marketing Coordinator
 

 

JURIDISCHE DIENST

Thomas Roelands –  Manager, Jurist & Fiscalist

Simon Boon – Jurist
Alice Compère – Juriste & Fiscaliste
Eline Jooken – Economiste & Fiscaliste
Etra Korieh – Juriste & Fiscaliste
Chloé Masse – Juriste
Giel Van den Abbeele – Economist & Fiscalist
Maureen Vanfraechem – Juriste & Notariaat


CLIENT SUPPORT

Séverine Konings –  Manager client support & Juriste

Naoual Aissar – Client support
Véronique De Geest – Client support
Matthieu Grégoire – Client support & Jurist
Fabienne Lambert – Client support
Madeleine Urun – Client support


EXECUTIVE ASSISTANTS

Rafael Beer 
– Marketing Assistant
Karima Bounour – Marketing Assistant
Anne Clinckart – Marketing Assistant
Patrick Cnapelinckx – Marketing Assistant
Sarah Spannenburg – Marketing Assistant